โปรแกรมล้างสารพิษ และกระตุ้นการขับสารพิษของตับ ANTIOXIDANT LIVER DETOXIFICATION 5 ครั้ง

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญ มีบทบาทสำคัญในการย่อยอาหารและเสริมสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ และเป็นแหล่งสะสมของวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิด ถ้ามีปัจจัยทำให้ตับเกิดความเสียหาย หน้าที่ทุก ๆ อย่างของตับก็จะสูญเสียการทำงาน

การล้างพิษตับ (Liver Detox) บทบาทสำคัญที่ช่วยขจัดสารพิษ สิ่งสะสมในตับ เพื่อไม่ให้ตกค้างในร่างกาย และช่วยให้ตับสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้น

Antioxidant Liver Detoxification 1 โปรแกรมล้างสารพิษ และกระตุ้นการขับสารพิษของตับ ทั้งหมด 5 ครั้ง

พร้อมตรวจวิเคราะห์การไหลเวียนเลือดด้วยเครื่องมือพิเศษ Capillaryscope 1 ครั้ง