EXETER THERMO PAD แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์เทอร์โมแพด ขนาด 30X45 CM

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

Exeter Thermo Pad แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า  ขนาด 30x45 cm


บรรเทาอาการปวดด้วยแผ่นประคบร้อนไฟฟ้า
- สำหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยร่างกายจากการทำงานเล่นกีฬา
- ผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ
- ผู้หญิงที่มีอาการปวดประจำเดือน
- ผู้หญิงหลังคลอดบุตร
- ผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรัง หรือทำกายภาพอย่างต่อเนื่อง