Toggle Nav
ตะกร้าสินค้า

วิธีการชำระเงิน

โทรศัพท์ : 0922598908

การชำระเงิน

มั่นใจได้ใน Lavashopping ว่าทุกการสั่งซื้อจะเป็นไปอย่างปลอดภัย ด้วยระบบรักษาความปลอดภัย PCI-DSS 

ที่ผ่านการรับรองใน World Wide และ TLS เพื่อป้องกันและปกป้องข้อมูลในระดับสูงสุด

 

วิธีการชำระเงิน

1.การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM หรือ Internet Banking เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 เลขที่บัญชี 165-266407-8 เมื่อลูกค้าชำระเงินแล้ว สามารถยืนยัน การโยนเงินได้การเข้าระบบ Lavashopping แล้ว เลือกบัญชีของฉัน เลือก ยืนยันการชำระเงิน


วิธีการแนบหลักฐานการโอนเงิน

โดยหลังการชำระเงิน กรุณาเลือกวิธีการส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้  

  • เข้าไปที่ “บัญชีของฉัน” อยู่ด้านบนขวามือของหน้าเว็บ
  • เลือกไปที่ “ยืนยันการชำระเงิน” เพื่อทำการยืนยันการโอนเงินและแนบหลักฐานการโอนเงิน
  • การยืนยันการสั่งซื้อ เลือกรายการที่ลูกค้าชำระเงิน ตามเลขที่ในใบสั่งซื้อ
  • กด choose file เพื่อแนบเอกสารการโอนเงิน (ระบบรองรับไฟล์ png, jpg และ pdfเท่านั้น)
  • ระบุยอดการโอน ในช่อง “ยอดชำระเงิน”
  • กด ยืนยัน เป็นอันเสร็จสิ้น
  • รอการยืนยันการชำระเงินภายใน 24 ชม. ผ่านระบบ และอีเมล์

**ตรวจสอบวิธีการชำระเงินของท่าน  ทำการสั่งซื้อทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

2.ชำระเงินผ่านระบบ PayPal (ลูกค้าต้องมีบัญชี Paypal เพื่อชำระเงินด้วยวิธีนี้)

เมื่อเลือกวิธีการชำระเงินผ่าน ระบบ Paypalคลิกที่ Paypal ระบบจะแสดงหน้าต่าง Log in ระบบ Paypal ให้ลูกค้าทำการ Log in เข้าระบบ เพื่อทำการชำระเงิน โดยระบบจะแสดงยอดการชำระ ลูกค้าตรวจสอบยอดแล้วกด ชำระเงิน ผ่านระบบ Paypal เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง E-Mail ใบเสร็จให้ลูกค้า