บทความทั้งหมด

อาการปวดเรื้อรัง สามารถเกิดได้ทั่วตัว ตั้งแต่ปวดคอ ปวดศีรษะ ปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดข้อ ปวดกระดูก เป็นต้น ที่พบบ่อยก็คือ ปวดคอ และปวดหลัง จากการปวดอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน เช่น ปวดตื้อๆ ปวดจี๊ดๆ ปวดแทง ปวดแปล๊บๆ เป็นต้น